Th5 05 2014

Makeover trong 10 phút!

Hôm nay chuyên gia trang điểm Nhật Bình làm makeover 10 phút cho một khách hàng tại shop. Các bạn thấy có khác hơn trước khi trang điểm không? :))

10169367_386423434829501_1510194795912355179_n